خدمات انرژی امین کسری

چه کارهایی انجام می دهیم؟

آنچه در شرکت انرژی امین کسری انجام میشود.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+فرآورده های صادر شده
57مشتریان
425+پروژه

از چشم انداز ها، تولید محصولات مطابق استاندارد های بین المللی توسط نیروی متخصص شرکت انرژی امین کسری

شرکت انرژی امین کسری

فعال در تولید و پخش محصولات نفتی

تولید فرآورده های نفتی شامل گاز مایع، نفتی سبک و سنگین، سوخت جت و گازوئیل
و سایر فرآورده های جانبی در سطح کیفی متناسب با استانداردهای بین المللی 

معرفی

همکاران ما

انرژی امین کسری از دیگر شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صبا میهن بوده که هدف آن تامین انواع محصولات پتروشیمی برای بخش صنعت و انواع کاتالیست ها برای واحد های پتروشیمی میباشد.
از دیگر حوزه های فعالیت شرکت صبا میهن، بازرگانی محصولات نفت، گاز و پتروشیمی میباشد.

همکاری با گروه انرژی امین کسری